دسته: سامانه جامع سلامت نگار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

سامانه مدیریت رجیستری بیماری ها

ریجستری بیماریها نقش بزرگی در ارتقاء سطح دانش پزشکی، ایجاد بستری برای پژوهش و افزایش کیفیت ارائه خدمات سلامت به بیماران دارد. شرکت تلاشگران جزیره رویا با دانش و تجربه کافی در حوزه سلامت اقدام به طراحی ” سامانه مدیریت رجیستری بیماری ها” که زیر بخشی از سامانه جامع سلامت نگار می باشد، نموده است.