سامانه سلامت من

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

با گسترش تکنولوژی و استفاده از فن آوری اطلاعات در حوزه سلامت با تحولی عظیم در سبک ارائه خدمات بهداشتی درمانی مواجه هستیم. افزایش اطلاعات گیرندگان خدمت و لزوم دسترسی به اطلاعات شخصی پرونده سلامت در سراسر دنیا مورد توجه سیستم های ارائه دهنده خدمات بهداشتی درمانی قرارگرفته است. سامانه “سلامت من” با آدرس Onehealth.mums.ac.ir با هدف دسترسی مردم به پرونده سلامت شخصی، توسط شرکت تلاشگران جزیره رویا برای معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد طراحی گردیده است. در این سامانه افراد پس از ورود به سامانه و دریافت کد فعالسازی می توانند با مراجعه به نزدیکترین مرکز جامع خدمات سلامت یا پایگاه سلامت نسبت به فعال سازی پرونده شخصی اقدام نمایند. از سایر اهداف سامانه ” سلامت من” می توان به برنامه خودمراقبتی، آدرس مراکز ارائه خدمات سلامت و اطلاع رسانی موضوعات مرتبط با سلامت اشاره نمود.

image