سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

نرم افزار پرونده الکترونیک سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد تحت عنوان (سینا)  از خرداد ماه سال 1395 توسط دانشگاه علوم پزشکی مشهد تولید گردیده است و کلیه حقوق مادی و معنوی این نرم افزار متعلق به معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد می باشد. شرکت تلاشگران جزیره رویا با افتخار اعلام می دارد امور توسعه و بازاریابی سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا از سوی دانشگاه علوم پزشکی مشهد به این شرکت واگذار گردیده است.

image