نرم افزار جامع سلامت نگار

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape

نرم افزار سلامت نگار

اطلاعات پایه و اساس سیاست گذاری، برنامه ریزی و پاسخگویی است و یکپارچگی سیستم و توان تولید اطلاعات به موقع و صحیح در راستای مشتری مداری و ارتقاء کیفیت، به عنوان قدرت یک سازمان یا موسسه محسوب می گردد. شرکت تلاشگران جزیره رویا با تجربه و تعهد لازم و داشتن نیروی انسانی کارآمد، نرم افزار جامع سلامت نگار را را برای پاسخگویی به نیازهای متعدد نظام سلامت براساس استانداردهای بین المللی و ملی طراحی نموده است.

برای دسترسی به سامانه سلامت نگار به آدرس زیر مراجعه نمایید:

https://SalamatNegaar.ir

برخی از زیر سیستم های این نرم افزار:

 •  سامانه مدیریت مطب و کلینیک
 •  سامانه مدیریت آزمایشگاه
 •  سامانه مدیریت مالی و پذیرش
 •  سامانه مدیریت مکاتبات و فرآیندهای اداری
 •  سامانه مدیریت آموزش کارکنان
 •  سامانه مدیریت تصاویر پزشکی
 •  سامانه مدیریت داروخانه
 •  سامانه مدیریت انبارداری
 •  سامانه مدیریت نوبت دهی و نظام ارجاع
 •  سامانه مدیریت اطلاعات و هوش تجاری
 •  سامانه مدیریت اطلاعات بیمارستانی
 •  سامانه مدیریت رجیستری بیماریها

image