برچسب: سامانه سینا

shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
shape
استاندارد

شیوه ایجاد و اصلاح تقسیمات کشوری

تقسیمات کشوری در ساختار نظام شبکه پایه و اساس چارت سازمانی محسوب می گردد. در این ویدئو به آموزش شیوه ایجاد و ویرایش ساختار تقسیمات کشوری پرداخته شده است. لینک این ویدئو در سایت آپارات : https://www.aparat.com/v/uRqof

استاندارد

شیوه تغییرات در ساختار شبکه

یکی از مهمترین اجزای سامانه پرونده الکترونیک سلامت سینا بخش ساختار نظام شبکه می باشد که می بایست بر اساس دفترچه های طرح گسترش شبکه اصلاح و بروز رسانی گردد. در این ویدئو شیوه اصلاح و بروزرسانی اطلاعات ساختار نظام شبکه آموزش داده می شود. لینک آموزش در سایت آپارات : https://www.aparat.com/v/IZOTV